นโยบายสำคัญเร่งด่วน 6 ด้าน พรรคชาติไทยพัฒนา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสื่อมวลชน

นโยบายสำคัญเร่งด่วน 6 ด้าน พรรคชาติไทยพัฒนา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสื่อมวลชน


๓๒
การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ แผ่นดิน ไม่ เท่า ไหร่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไท้
เหตุโฉน ได้ 2 แสน 3 หมื่น ล้าน
๓๓
ทุกแห่ง 10 ล้านงบประมาณเป็นก้อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฐาน
พัฒ นา ลง ทุน ตาม ที่ ต้อง การ
โดยประสานกรมส่งเสริมการปกครองฯ
๓๔
เน้นการสร้าง ความยั่งยืน มิติ ใหม่
ด้านการท่องเที่ยวไทยทัวร์เที่ยวท่อง
เรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเน้นเป็นรอง
ปก ป้อง ธรรม ชาติ ท รั พ ย า ก ร

สามัญชน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
https://wp.me/p7UiOl-L7

#พรรคชาติไทยพัฒนา , Chartthaipattana Party, คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ

สื่อมาเพี๊ยบ! จ่อ 6 แผนปฏิบัติการเร่งด่วน พัฒนาชาติ
พรรคชาติไทยพัฒนา 24 ธันวาคม 2561

๒๗
ไม่ว่าพรรค ชาติไทยพัฒนา เช่น
จะเป็นพรรคขนาดกลางเล็กหรือไม่
แต่ เรา จะ เป็น เล็กพริกขี้หนู ไง
จะ กวาด ส . ส . ม า ไ ด้ 30 คน

กัญจนา ศิลปอาชา
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

สามัญชน
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๘
ชาติไทยพัฒนาเร่งด่วน 6 ด้าน
สวัสดิการ เกษตร ลด ทุน ต้น
เพิ่มรายได้ปลดหนี้รัฐหัดพึ่งตน
ลูกหลานเกษตรเรียนจนจบปริญญาตรี
๒๙
ปฏิวัติ การเรียน และ การสอน
เพิ่มขีดความสามารถก่อนลดความเหลื่อมล้ำนี่
เตรียมความพร้อมช่วงปฐมวัย 0-6 ปี
กระทรวงศึกษาฯต่อเนื่องซะที ปลอดการเมือง
๓๐
ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
65 ปี เกษียณอายุขาด จบเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศไทยประเทือง
ทะเบียนสมรส เสมอเนื่อง รัฐธรรมนูญ
๓๑
การดูแลการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ศูนย์ สุข ภาพ ชุม ชน กระจายศูนย์
ชุม ชน เมือง สี่ มุม เมือง ทวี คูณ
ทุกจังหวัด จัดหวังพูน เพิ่มทั่วไทย
๓๒
การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ แผ่นดิน ไม่ เท่า ไหร่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไท้
เหตุโฉน ได้ 2 แสน 3 หมื่น ล้าน
๓๓
ทุกแห่ง 10 ล้านงบประมาณเป็นก้อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฐาน
พัฒ นา ลง ทุน ตาม ที่ ต้อง การ
โดยประสานกรมส่งเสริมการปกครองฯ
๓๔
เน้นการสร้าง ความยั่งยืน มิติ ใหม่
ด้านการท่องเที่ยวไทยทัวร์เที่ยวท่อง
เรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเน้นเป็นรอง
ปก ป้อง ธรรม ชาติ ท รั พ ย า ก ร

สามัญชน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

พรรคชาติไทยพัฒนา Chartthaipattana Party
24/12/2018 . ·
ชทพ.เร่งแถลงนโยบายสำคัญ 6 ด้าน สู้ศึกเลือกตั้ง ปี 62
นสพ.แนวหน้า
24/12/2018 . ·
‘ชทพ.’เน้น6ด้านแผนเร่งด่วน ชูนโยบายหาเสียง ลดเหลื่อมล้ำ

1.ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกร

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ กำไร 5 พันบาทต่อไร่ ปลดหนี้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมของรัฐ ลูกหลานเกษตรเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ทำงานเกษตรหลังจบการศึกษา

2.ด้านการปฏิวัติการเรียนการสอน

เพิ่มขีดความสามารถ ลดความเหลื่อมล้ำ เตรียมความพร้อมช่วงปฐมวัย 0-6 ปี
กระทรวงศึกษาฯออกจากการเมือง มีความต่อเนื่อง

3.ด้านการใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย

สังคมผู้สูงอายุ เกษียณอายุราชการ 65 ปี ความหลากหลายทางเพศ เพศเดียวกันรสมรสกันได้
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ

4.ด้านการดูแลการรักษาพยาบาล

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สี่มุมเมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

5.ด้านการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณเพื่อการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 10 ล้านบาท

6.ด้านการท่องเที่ยว

เน้นการสร้าวความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ลดผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ จากเดิมเน้นเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยว

 

4 thoughts on “นโยบายสำคัญเร่งด่วน 6 ด้าน พรรคชาติไทยพัฒนา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสื่อมวลชน

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  นโยบายสำคัญเร่งด่วน 6 ด้าน พรรคชาติไทยพัฒนา :
  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  พบปะสื่อมวลชน
  ๓๒
  การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  งบประมาณ แผ่นดิน ไม่ เท่า ไหร่
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไท้
  เหตุโฉน ได้ 2 แสน 3 หมื่น ล้าน
  ๓๓
  ทุกแห่ง 10 ล้านงบประมาณเป็นก้อน
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฐาน
  พัฒ นา ลง ทุน ตาม ที่ ต้อง การ
  โดยประสานกรมส่งเสริมการปกครองฯ
  ๓๔
  เน้นการสร้าง ความยั่งยืน มิติ ใหม่
  ด้านการท่องเที่ยวไทยทัวร์เที่ยวท่อง
  เรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเน้นเป็นรอง
  ปก ป้อง ธรรม ชาติ ท รั พ ย า ก ร
  .
  สามัญชน
  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
  🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
  https://wp.me/p7UiOl-L7
  .
  #พรรคชาติไทยพัฒนา , Chartthaipattana Party, คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   นโยบายสำคัญเร่งด่วน 6 ด้าน พรรคชาติไทยพัฒนา :
   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ๓๒
   การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   งบประมาณ แผ่นดิน ไม่ เท่า ไหร่
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไท้
   เหตุโฉน ได้ 2 แสน 3 หมื่น ล้าน
   ๓๓
   ทุกแห่ง 10 ล้านงบประมาณเป็นก้อน
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฐาน
   พัฒ นา ลง ทุน ตาม ที่ ต้อง การ
   โดยประสานกรมส่งเสริมการปกครองฯ
   ๓๔
   เน้นการสร้าง ความยั่งยืน มิติ ใหม่
   ด้านการท่องเที่ยวไทยทัวร์เที่ยวท่อง
   เรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเน้นเป็นรอง
   ปก ป้อง ธรรม ชาติ ท รั พ ย า ก ร
   .
   #พรรคชาติไทยพัฒนา
   🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
   https://wp.me/p7UiOl-L7

   Liked by 1 person

  2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   นสพ.แนวหน้า
   24/12/2018 . ·
   ‘ชทพ.’เน้น6ด้านแผนเร่งด่วน ชูนโยบายหาเสียง ลดเหลื่อมล้ำ
   .
   1.ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกร
   .
   ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ กำไร 5 พันบาทต่อไร่ ปลดหนี้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมของรัฐ ลูกหลานเกษตรเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ทำงานเกษตรหลังจบการศึกษา
   .
   2.ด้านการปฏิวัติการเรียนการสอน
   .
   เพิ่มขีดความสามารถ ลดความเหลื่อมล้ำ เตรียมความพร้อมช่วงปฐมวัย 0-6 ปี
   กระทรวงศึกษาฯออกจากการเมือง มีความต่อเนื่อง
   .
   3.ด้านการใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย
   .
   สังคมผู้สูงอายุ เกษียณอายุราชการ 65 ปี ความหลากหลายทางเพศ เพศเดียวกันรสมรสกันได้
   ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
   .
   4.ด้านการดูแลการรักษาพยาบาล
   .
   ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สี่มุมเมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
   .
   5.ด้านการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   .
   งบประมาณเพื่อการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 10 ล้านบาท
   .
   6.ด้านการท่องเที่ยว
   .
   เน้นการสร้าวความยั่งยืนของการท่องเที่ยว ลดผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ จากเดิมเน้นเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยว
   .
   🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
   .

   Liked by 1 person

  3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   นโยบายสำคัญเร่งด่วน 6 ด้าน พรรคชาติไทยพัฒนา :
   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   พบปะสื่อมวลชน
   ๒๘
   ชาติไทยพัฒนาเร่งด่วน 6 ด้าน
   สวัสดิการ เกษตร ลด ทุน ต้น
   เพิ่มรายได้ปลดหนี้รัฐหัดพึ่งตน
   ลูกหลานเกษตรเรียนจนจบปริญญาตรี
   ๒๙
   ปฏิวัติ การเรียน และ การสอน
   เพิ่มขีดความสามารถก่อนลดความเหลื่อมล้ำนี่
   เตรียมความพร้อมช่วงปฐมวัย 0-6 ปี
   กระทรวงศึกษาฯต่อเนื่องซะที ปลอดการเมือง
   ๓๐
   ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
   65 ปี เกษียณอายุขาด จบเรื่อง
   ความหลากหลายทางเพศไทยประเทือง
   ทะเบียนสมรส เสมอเนื่อง รัฐธรรมนูญ
   ๓๑
   การดูแลการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
   ศูนย์ สุข ภาพ ชุม ชน กระจายศูนย์
   ชุม ชน เมือง สี่ มุม เมือง ทวี คูณ
   ทุกจังหวัด จัดหวังพูน เพิ่มทั่วไทย
   .
   สามัญชน
   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
   🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
   https://wp.me/p7UiOl-L7
   .
   #พรรคชาติไทยพัฒนา , Chartthaipattana Party, คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ
   .

   Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.