คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2018

พระยานมาศพระเพทราชา : พระเพทราชา เป็นชาวสุพรรณบุรี

พระยานมาศพระเพทราชา : พระเพทราชา เป็นชาวสุพรรณบุรี

๑๒๙
๏ บ้านตั้งฝั่งน้ำที่ ……..กฎีทอง
ลาวอยู่รู้เสียงสนอง ….เหน่อช้า
ปลูกผักหักฟืนตอง …..ตามเถื่อน เพื่อนแฮ
หูเจาะเหมาะแต่หน้า ..แน่งน้อยกลอยใจ ฯ

-สุนทรภู่

วัดเซิงหวายชื่อนั้น ……นามเเสริม
พระราชยานลำเดิม …..เสลี่ยงไม้
ทาสีวัด แจะเจิม………..เหลืองอร่าม
พระเพทราชาใช้……….ก่อนนั้น หลับนอน

-สุนทรเทพ
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
🙏🐸❤💋😍🐛🐝🐠🌀🌐🍀🐞
https://wp.me/p7UiOl-wy

#วัดกุฎีทองสุพรรณบุรี , พระยานมาศพระเพทราชา

อ่านเพิ่มเติม