'ท็อป' ยันไม่ขอเงินใคร ชทพ.ไม่ได้ไว้ขาย ลั่นขายพรรคเหมือนทรยศ 'บรรหาร' โดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 พ.ค. 2560 14:16

‘ลูกบรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’ ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อไม่จำต้องรับการอุปการะ
ศักยภาพพอจะทำเต็มที่
เป็น องค์กร ทางการเมือง ที่ ดี
เป็นความหวังศักศรีสังคมไทย
๑๐
ไม่ใช่รอ ใครมา เทคโอเวอร์
ไม่เป็นพรรคสำรองเบอร์ ไว้ใส่
หรือเป็นพรรคสำรองเป็นของใคร
เรา คือ พรรค ชาติไทยพัฒนา

samunchon
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
🍀🐢🐔🐸🐠🐞🐜🐝🐛
http://wp.me/p7UiOl-jo

พรรคชาติไทยพัฒนา, วราวุธ ศิลปอาชา, สัจจะ กตัญญู, มังกรสุพรรณคืนฟ้า, บรรหาร ศิลปอาชา, นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ !! พรรคชาติไทยพฒนา-วราวุธ ท็อป ศิลปอาชา
ลูกชาย ‘บรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์พรรคชาติไทยพัฒนา
“ลูกบรรหาร” ปัดข่าวลือ “ทักษิณ” เทคโอเวอร์ “ชทพ.” | ข่าวช่อง 8

“การที่ใครบอกว่า พรรคชทพ.กำลังจะโดนเทคโอเวอร์ ตรงนี้ไม่มีมูลความจริง

เรามีศักดิ์เสรีพอที่จะยืนอยู่บนขาของเราเอง เรามีศักยภาพพอที่จะดูแลตัวของเราเอง
ไม่จำเป็นต้องมีน้ำเลี้ยงมาจากที่ใด ไม่จำเป็นต้องได้รับการอุปการะจากใคร
หรือรอใครมาเทคโอเวอร์

พรรคชทพ.ในวันนี้เป็นองค์กรทางการเมืององค์กรหนึ่งที่จะค่อยเป็นความหวังให้กับสังคมไทย
ไม่ใช่รอใครมาเทคโอเวอร์ หรือเป็นพรรคสำรองของใคร”
นายวราวุธ กล่าว

สิ้น มัง กร สุ พรรณ

บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
เมืองสุพรรณ ก็มีเพชร
เม็ดนั้นนาม บรรหาร ศิลปอาชา

บรรหารบุรี ไม่มีบรรหาร
อุดมการณ์ บรรหารกล้า
ชาติไทยพัฒนา
ขอกราบลา เข้าร่วมรัฐบาล

– 23 April 2016

สุพรรณบุรี ๑ ปีผ่าน
บรรหารบุรี ไม่ลืมบรรหาร
อุดมกรู อุดมการณ์
เลือดสุพรรณฯ บรรหารบุรี

– ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ศิลปอาชา ม้าสีหมอก
ซอยตรอกถนนทางบาทวิถี
เกาะกลางข้างถนนเขียวขจี
สะพานเขื่อนแหล่งน้ำมีข้าวปลา

สัจจะ กตัญญู ตลอดสาย
เล่าเรื่องครั้งสุดท้ายทรงคุณค่า
บรรหาร มังกรสุพรรณคืนฟ้า
อำ ลา โอ้!โลก นี้ นิรันดร

– ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ทิ้งร่องรอยเรื่องราว ไว้เบื้องหลัง
ให้แลเห็นเป็นเช่นดังแต่เก่าก่อน
ประวัติศาสตร์อาจช่วยย้ำและมองย้อน
ทุกบทตอนเตือนสอนย้ำนำแนวทาง

– อาลัยยิ่ง
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

การที่ใครเขามาหลอกเขาบอกว่า
พรรคชาติไทยพัฒนาจะแปลงร่าง
นายทักษิณ เทคโอเวอร์ถูกจัดวาง
ไม่มีมูลจริงกระจ่างแต่อย่างไร

เรา มี ศักดิ์ เส รี พอ ที่ จะ
ทิ้งภาระของเราเองหาใดไม่
ยืนบนขาของเราเองกันต่อไป
ท่อน้ำเลี้ยงจากที่ใดเราไม่มี

ไม่จำต้องรับการอุปการะ
ศักยภาพพอจะทำเต็มที่
เป็นองค์กรทางการเมืองที่ดี
เป็นความหวังศักศรีสังคมไทย
๑๐
ไม่ใช่รอใครมาเทคโอเวอร์
ไม่เป็นพรรคสำรองเบอร์ไว้ใส่
หรือเป็นพรรคสำรองเป็นของใคร
เราคือพรรคชาติไทยพัฒนา

samunchon
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
🍀🐢🐔🐸🐠🐞🐜🐝🐛
http://wp.me/p7UiOl-jo

‘ลูกบรรหาร’ ลั่น ‘พรรคชาติไทยพัฒนา’ ไม่ได้มีไว้ขาย ย้ำมีศักดิ์ศรียืนได้ด้วยตนเอง

Thairath
8 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:32 น. ·
‘ท็อป’ ยันไม่ขอเงินใคร ชทพ.ไม่ได้ไว้ขาย ลั่นขายพรรคเหมือนทรยศ ‘บรรหาร’
Matichon Weekly – มติชนสุดสัปดาห์
7 พฤษภาคม 2017 เวลา 19:05 น. ·
‘ลูกบรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’ ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อ

‘ลูกบรรหาร’
ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’ ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อ
matichonweekly – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
“วราวุธ”ยืนยันไม่ยกพรรคชาติไทยพัฒนาให้คนอื่นแน่
posttoday – 07 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:55 น.

This slideshow requires JavaScript.

ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ !! พรรคชาติไทยพฒนา-วราวุธ ท็อป ศิลปอาชา

ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ !! พรรคชาติไทยพฒนา-วราวุธ ท็อป ศิลปอาชา

เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย ‘เติ้ง’จารึกตำนานการเมือง posttoday - 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08:05 น.

เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย ‘เติ้ง’จารึกตำนานการเมือง posttoday – 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08:05 น.

‘ลูกบรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’ ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อ matichonweekly - วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

‘ลูกบรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’ ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อ matichonweekly – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

“วราวุธ”ยืนยันไม่ยกพรรคชาติไทยพัฒนาให้คนอื่นแน่ posttoday – 07 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:55 น.

'ท็อป' ยันไม่ขอเงินใคร ชทพ.ไม่ได้ไว้ขาย ลั่นขายพรรคเหมือนทรยศ 'บรรหาร' โดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 พ.ค. 2560 14:16

ท็อป’ ยันไม่ขอเงินใคร ชทพ.ไม่ได้ไว้ขาย ลั่นขายพรรคเหมือนทรยศ ‘บรรหาร’ โดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 พ.ค. 2560 14:16

5 thoughts on “‘ลูกบรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’ ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ‘ลูกบรรหาร’ ปัดข่าวลือ ‘ทักษิณ’ เทคโอเวอร์ ‘ชทพ.’
  ลั่นมีศักดิ์ศรี-ขอสืบเจตนารมณ์พ่อ

  ไม่จำต้องรับการอุปการะ
  ศักยภาพพอจะทำเต็มที่
  เป็น องค์กร ทางการเมือง ที่ ดี
  เป็นความหวังศักศรีสังคมไทย
  ๑๐
  ไม่ใช่รอ ใครมา เทคโอเวอร์
  ไม่เป็นพรรคสำรองเบอร์ ไว้ใส่
  หรือเป็นพรรคสำรองเป็นของใคร
  เรา คือ พรรค ชาติไทยพัฒนา
  .
  samunchon
  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  🍀🐢🐔🐸🐠🐞🐜🐝🐛
  http://wp.me/p7UiOl-jo
  .
  พรรคชาติไทยพัฒนา, วราวุธ ศิลปอาชา, สัจจะ กตัญญู, มังกรสุพรรณคืนฟ้า, บรรหาร ศิลปอาชา, นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
  .

  Liked by 2 people

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   ๑๐
   ไม่ใช่รอ ใครมา เทคโอเวอร์
   ไม่เป็นพรรคสำรองเบอร์ไว้ใส่
   หรือเป็นพรรคสำรองเป็นของใคร
   เราคือพรรคชาติไทยพัฒนา🐢🐜🐝🐛
   http://wp.me/p7UiOl-jo

   Liked by 1 person

 2. Pingback: ‘ลูกบรรหาร’ ลั่น ‘พรรคชาติไทยพัฒนา’ ไม่ได้มีไว้ขาย ย้ำมีศักดิ์ศรียืนได้ด้วยตนเอง | porn

 3. Pingback: ‘ลูกบรรหาร’ ลั่น ‘พรรคชาติไทยพัฒนา’ ไม่ได้มีไว้ขาย ย้ำมีศักดิ์ศรียืนได้ด้วยตนเอง | pornthep_showhuay

 4. Pingback: ‘ลูกบรรหาร’ ลั่น ‘พรรคชาติไทยพัฒนา’ ไม่ได้มีไว้ขาย ย้ำมีศักดิ์ศรียืนได้ด้วยตนเอง | pornthep_showhuay

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.