สัจจะ กตัญญู: หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ‘บรรหาร ศิลปอาชา’ นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย

50 ปี ยูเอ็น: สุนทรพจน์ โดย ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา,นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยทิ้งร่องรอยเรื่องราว ไว้เบื้องหลัง
ให้แลเห็นเป็นเช่นดังแต่เก่าก่อน
ประวัติศาสตร์อาจช่วยย้ำและมองย้อน
ทุกบทตอนเตือนสอนย้ำนำแนวทาง

อาลัยยิ่ง

samunchon
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
😍🎀❤️💋🐝🐔🐸🍀
http://wp.me/p7UiOl-hv

สัจจะ กตัญญู, เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย, มังกรสุพรรณคืนฟ้า, หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ, บรรหาร ศิลปอาชา, นายกรัฐมนตรีคนที่ 21, ครบรอบ 50 ปีของสหประชาชาติ, UN 50th Anniversary, Banharn Silpa-Archa , Thailand

สิ้นมังกรสุพรรณ

บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
เมืองสุพรรณ ก็มีเพชร
เม็ดนั้นนาม บรรหาร ศิลปอาชา

บรรหารบุรี ไม่มีบรรหาร
อุดมการณ์ บรรหารกล้า
ชาติไทยพัฒนา
ขอกราบลา เข้าร่วมรัฐบาล

– 23 April 2016

สุพรรณบุรี ๑ ปีผ่าน
บรรหารบุรี ไม่ลืมบรรหาร
อุดมกรู อุดมการณ์
เลือดสุพรรณฯ บรรหารบุรี

– ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ศิลปอาชา ม้าสีหมอก
ซอยตรอกถนนทางบาทวิถี
เกาะกลางข้างถนนเขียวขจี
สะพานเขื่อนแหล่งน้ำมีข้าวปลา

สัจจะ กตัญญู ตลอดสาย
เล่าเรื่องครั้งสุดท้ายทรงคุณค่า
บรรหาร มังกรสุพรรณคืนฟ้า
อำ ลา โอ้!โลก นี้ นิรันดร

– ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ทิ้งร่องรอยเรื่องราว ไว้เบื้องหลัง
ให้แลเห็นเป็นเช่นดังแต่เก่าก่อน
ประวัติศาสตร์อาจช่วยย้ำและมองย้อน
ทุกบทตอนเตือนสอนย้ำนำแนวทาง

อาลัยยิ่ง

samunchon
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
😍🎀❤️💋🐝🐔🐸🍀
http://wp.me/p7UiOl-hv

General Assembly Official Records
Fiftieth Session
39th plenary meeting
Tuesday, 24 October 1995, 10 a.m.
New York

1995, 24 Oct.: A/50/PV.39*: Prime Minister Banharn Silpa-Archa (Commemoration of the 50th anniversary of the United Nations)

Address by His Excellency Mr. Banharn Silpa-Archa,Prime Minister of the Kingdom of Thailand
The Acting President: The Assembly will now hear a statement by His Excellency Mr. Banharn Silpa-Archa,Prime Minister of the Kingdom of Thailand.

His Excellency Mr. Banharn Silpa-Archa, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, was escorted to the rostrum.
Mr. Silpa-Archa (spoke in Thai; English text furnished by the delegation):

Fifty years ago, a tree was planted to shelter mankind from war and want. This tree,
the United Nations, was an expression of faith and hope that, through international cooperation, peace would prevail and people everywhere would enjoy the fruits of
progress. The dramatic end of the cold war created a widespread expectation that peace and prosperity were finally within reach. But peace has yet to prevail
throughout the world.

To the people of Thailand, peace is not merely an absence of hostilities. Peace must be a positive state of well-being. It must be peace with freedom and justice,leading to prosperity. We call it santisukh, which means
“happiness in tranquillity”. To achieve this ideal peace,Thai culture places particular emphasis on tolerance and compromise. These virtues have stood the test of time.Thai rulers throughout history have recognized the importance of these virtues in fostering social harmony
[page21]
His Excellency Mr. Banharn Silpa-Archa, Prime Minister of the Kingdom of Thailand,was escortedfrom the rostrum.

24 ตุลาคม 2538 นายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา (ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งสหประชาชาติ)

สุนทรพจน์ โดย ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา,นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
รักษาการประธาน: สมัชชาจะรับฟัง แถลงการณ์โดย ฯพณฯ นายบัญญัติศิลาอาชา,นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

[ฯพณฯนายบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชอาณาจักรไทยถูกพาตัวไป ไปที่พลับพลา]
นายศิลปอาชา (พูดเป็นภาษาไทยข้อความภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะผู้แทน):

ห้าสิบปีที่ผ่านมา,ต้นไม้หนึ่งต้นปลูกเพื่อกำบัง มนุษย์จากสงครามและความต้องการ ต้นไม้นี้,สหประชาชาติคือการแสดงออกของความเชื่อและความหวังที่ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ,สันติภาพ จะเหนือกว่าและทุกคนจะได้รับผลความคืบหน้าปลายที่น่าทึ่งของสงครามเย็นที่สร้างขึ้นความคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าสันติภาพและความมั่งคั่งเป็นในที่สุดก็สามารถเข้าถึงได้ แต่ความสงบยังไม่ได้มีชัยทั่วโลก

เพื่อสันติภาพของคนไทยไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีสงคราม สันติภาพต้องเป็นบวก ความเป็นอยู่ที่ดี ต้องมีสันติภาพกับเสรีภาพและความยุติธรรมนำไปสู่ความมั่งคั่ง เราเรียกว่า santisukh ซึ่งหมายความว่า “ความสุขในความเงียบสงบ” ซึ่งหมายความว่า “ความสุขในความเงียบสงบ” เพื่อให้บรรลุสันติภาพในอุดมคตินี้วัฒนธรรมไทยให้ความสำคัญกับความอดทนและประนีประนอม. คุณธรรมเหล่านี้ได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองชาวไทยตลอดประวัติศาสตร์รู้จักความสำคัญของคุณธรรมเหล่านี้ในการส่งเสริมความสามัคคีของสังคม

[ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชอาณาจักรไทยถูกพาตัวไป จากพลับพลา]

Where can I find statements made by Thailand during the General Debate of the United Nations General Assembly?

[PDF]General Assembly
1995, 24 Oct.: A/50/PV.39*: Prime Minister Banharn Silpa-Archa (Commemoration of the 50th anniversary of the United Nations)

United Nations Lights up in Commemoration of Its Fiftieth Anniversary
The United Nations, seen from the East River, is lit up for its 50th Anniversary to be celebrated 24 October 1995. A wide variety of special events, activities and information campaigns are planned throughout the year to commemorate the founding of the world organization, which now has 185 Member States.
21 February 1995
United Nations, New York
Photo # 64541

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ 'บรรหาร ศิลปอาชา' นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย morning-news.bectero - วันที่ 19 ธันวาคม 2559

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ‘บรรหาร ศิลปอาชา’ นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย morning-news.bectero – วันที่ 19 ธันวาคม 2559

United Nations Lights up in Commemoration of Its Fiftieth Anniversary unmultimedia - 21 February 1995 United Nations, New York Photo # 64541

United Nations Lights up in Commemoration of Its Fiftieth Anniversary unmultimedia – 21 February 1995 United Nations, New York Photo # 64541

United Nations Lights Up in Commemoration of its Fiftieth Anniversary unmultimedia - 22 February 1995 United Nations, New York Photo # 99236

United Nations Lights Up in Commemoration of its Fiftieth Anniversary unmultimedia – 22 February 1995 United Nations, New York Photo # 99236

hixondesign - UN 50th Anniversary — hixon design consultants, inc.

hixondesign – UN 50th Anniversary — hixon design consultants, inc.

Group Photo of World Leaders Attending Special Commemorative Meeting of the General Assembly on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations unmultimedia - 2 October 1995 United Nations, New York Photo # 31500

Group Photo of World Leaders Attending Special Commemorative Meeting of the General Assembly on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations unmultimedia – 2 October 1995 United Nations, New York Photo # 31500

ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชอาณาจักรไทย ยืนด้านหลัง แถวที่ 2 ขวามือ หลังผู้นำสตรี ชุดคลุมศีรษะสีโทนฟ้าเขียว[cyan]

2 thoughts on “50 ปี ยูเอ็น: สุนทรพจน์ โดย ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา,นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

 1. chonmun ผู้เขียนเรื่อง

  .
  50 ปี ยูเอ็น: สุนทรพจน์ โดย ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา
  นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

  ทิ้งร่องรอยเรื่องราว ไว้เบื้องหลัง
  ให้แลเห็นเป็นเช่นดังแต่เก่าก่อน
  ประวัติศาสตร์อาจช่วยย้ำและมองย้อน
  ทุกบทตอนเตือนสอนย้ำนำแนวทาง
  .
  อาลัยยิ่ง
  .
  samunchon
  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
  😍🎀❤️💋🐝🐔🐸🍀
  http://wp.me/p7UiOl-hv
  .
  สัจจะ กตัญญู, เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย, มังกรสุพรรณคืนฟ้า, หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ, บรรหาร ศิลปอาชา, นายกรัฐมนตรีคนที่ 21, ครบรอบ 50 ปีของสหประชาชาติ, UN 50th Anniversary, Banharn Silpa-Archa , Thailand
  .

  Liked by 1 person

  1. chonmun ผู้เขียนเรื่อง


   ทิ้งร่องรอยเรื่องราวไว้เบื้องหลังให้แลเห็นเป็นเช่นดังแต่เก่าก่อน
   ประวัติศาสตร์อาจช่วยย้ำและมองย้อนทุกบทตอนเตือนสอน
   http://wp.me/p7UiOl-hv

   Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.