สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


๑๕๕
สำประทิวงิ้วง้าวสล่าง…..กร่างไกร
ถิ่นท่าป่ารำไร………….ไร่ฝ้าย
เจ๊กอยู่หมู่มอญไทย……ทำถั่ว รั้วเอย
ปลูกผักฟักกล้วยกล้าย…เกลื่อนข้างทางจร ฯ
-สุนทรภู่

สางบัญชีบาดเจ็บ……….สูญหาย
พระนเรศเตรียมการหมาย ต่อสู้
ยันทัพพม่าเจ็บตาย…….ตีต่อ
สำ ประ ทิว  กอบ กู้……..เอ่ยอ้าง ตำนาน
-สุนทรเทพ

สามัญชน
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
🙏💖💯💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀⁉️
http://wp.me/p7UiOl-ai

#โคลงนิราศสุพรรณ , สุนทรภู่, สุนทรเทพ, สตมวาร 100 วัน, วัดสำปะซิว, วัดสางบัญชี, สุพรรณบุรี, พระเจ้าหลานเธอ, พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, hundredth-day rite

สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

welcome to suphanburi - suphan.biz

welcome to suphanburi – suphan.biz

นิราศสุพรรณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ม.ค. 2560

วันนี้ (22 ม.ค.2560) เวลา 16.09 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักขนาด 59 นิ้ว ซึ่งคณะกรรมการวัดสำปะซิว ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบสตมวาร (สะ-ตะ-มะ-วาน) 100 วันแห่งการเสด็จสวรรคต และเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในวิหารบูรพาจารย์

จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งนเรศวรจักรพรรดิ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการบูรณะและสร้างพระตำหนักพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และทหารอีก 6 นาย โดยพระกริ่งนเรศวรจักรพรรดิ์ มีพุทธลักษณะทรงจีน นั่งบนฐานบัว ปางมารวิชัย

สำหรับวัดสําปะซิวเป็นวัดเก่าแก่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทั้งนี้ มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งทรงชนะศึกยุทธหัตถี ทรงนำทหารมาตั้งค่ายพักแรม ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่าสิ้นชีพจากการทำศึกเท่าใด ซึ่งเรียกว่า “สางบัญชี” จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดสางบัญชี” แต่เรียกผิดเพี้ยนตามกาลเวลาจึงกลายเป็นวัดสำปะซิว โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 1860 ปัจจุบันมีพระครูวิจิตรวราลังการ เป็นเจ้าอาวาส มีภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์
ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ
แหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

วัดสำปะซิว – สมเด็จพระนเรศวร มหาราชสางบัญชี 25 มกราคม 2017 · พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย และทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งนเรศวรจักรพรรดิ์ ณ วัดสำปะซิว จังหวัดสุพรรณบุรี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย และทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งนเรศวรจักรพรรดิ์ ณ วัดสำปะซิว จังหวัดสุพรรณบุรี
news.ch7 – วันที่ 22 ม.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

3 thoughts on “สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  .
  โคลงนิราศสุพรรณ ท่านสุนทรภู่
  ๑๕๕
  สำประทิวงิ้วง้าวสล่าง..…กร่างไกร
  ถิ่นท่าป่ารำไร…………..ไร่ฝ้าย
  เจ๊กอยู่หมู่มอญไทย…..…ทำถั่ว รั้วเอย
  ปลูกผักฟักกล้วยกล้าย….เกลื่อนข้างทางจร ฯ
  -สุนทรภู่
  .
  สางบัญชีบาดเจ็บ….……สูญหาย
  พระนเรศเตรียมการหมาย ต่อสู้
  ยันทัพพม่าเจ็บตาย……..ตีต่อ
  สำ ประ ทิว กอบ กู้……….เอ่ยอ้าง ตำนาน
  -สุนทรเทพ
  .
  สามัญชน
  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
  😘❤️🙏 🐸🐞🐔🍀🌀 .
  http://wp.me/p7UiOl-ai
  .
  #โคลงนิราศสุพรรณ, สุนทรภู่, สุนทรเทพ, สตมวาร 100 วัน, วัดสำปะซิว, วัดสางบัญชี, สุพรรณบุรี, พระเจ้าหลานเธอ, พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   สางบัญชีบาดเจ็บ….……สูญหาย
   พระนเรศเตรียมการหมาย ต่อสู้
   ยันทัพพม่าเจ็บตาย……..ตีต่อ
   สำ ประ ทิว กอบ กู้……….เอ่ยอ้างตำนาน
   http://wp.me/p7UiOl-ai

   Liked by 1 person

  2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
   .
   โคลงนิราศสุพรรณ ท่านสุนทรภู่
   ๑๕๕
   สำประทิวงิ้วง้าวสล่าง..…กร่างไกร
   ถิ่นท่าป่ารำไร…………..ไร่ฝ้าย
   เจ๊กอยู่หมู่มอญไทย…..…ทำถั่ว รั้วเอย
   ปลูกผักฟักกล้วยกล้าย….เกลื่อนข้างทางจร ฯ
   -สุนทรภู่
   .
   สามัญชน
   ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
   .
   http://wp.me/p7UiOl-ai
   นิราศสุพรรณ, สุนทรภู่, สุนทรเทพ, สตมวาร 100 วัน, วัดสำปะซิว, วัดสางบัญชี, สุพรรณบุรี, พระเจ้าหลานเธอ, พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
   .
   😘❤️🙏 🐸🐞🐔🍀🌀
   .

   Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.