คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 19, 2017

Google Local Guides - You're a Rock Star! - You're a Rock Star! - คุณคือดาวเด่น!

คุณคือดาวเด่น! You’re a Rock Star! – Google Local Guides

คุณ คือ Rock Star ดาว เด่น !
คุณเป็นคนช่วยปรับปรุงแผนที่
ขอบคุณ ที่ช่วย ปรับ ปรุง ให้ ดี
ใ น ปี 2 0 1 6 …. ที่ ผ่ า น ม า

สามัญชน
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7UiOl-9f
Local Guides, Google
อ่านเพิ่มเติม