คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2017

สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

สตมวาร 100 วัน วัดสำปะซิว (วัดสางบัญชี) สุพรรณบุรี – พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๑๕๕
สำประทิวงิ้วง้าวสล่าง…..กร่างไกร
ถิ่นท่าป่ารำไร………….ไร่ฝ้าย
เจ๊กอยู่หมู่มอญไทย……ทำถั่ว รั้วเอย
ปลูกผักฟักกล้วยกล้าย…เกลื่อนข้างทางจร ฯ
-สุนทรภู่

สางบัญชีบาดเจ็บ……….สูญหาย
พระนเรศเตรียมการหมาย ต่อสู้
ยันทัพพม่าเจ็บตาย…….ตีต่อ
สำ ประ ทิว  กอบ กู้……..เอ่ยอ้าง ตำนาน
-สุนทรเทพ

สามัญชน
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
🙏💖💯💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀⁉️
http://wp.me/p7UiOl-ai

#โคลงนิราศสุพรรณ , สุนทรภู่, สุนทรเทพ, สตมวาร 100 วัน, วัดสำปะซิว, วัดสางบัญชี, สุพรรณบุรี, พระเจ้าหลานเธอ, พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, hundredth-day rite
อ่านเพิ่มเติม

Google Local Guides - You're a Rock Star! - You're a Rock Star! - คุณคือดาวเด่น!

คุณคือดาวเด่น! You’re a Rock Star! – Google Local Guides

คุณ คือ Rock Star ดาว เด่น !
คุณเป็นคนช่วยปรับปรุงแผนที่
ขอบคุณ ที่ช่วย ปรับ ปรุง ให้ ดี
ใ น ปี 2 0 1 6 …. ที่ ผ่ า น ม า

สามัญชน
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

http://wp.me/p7UiOl-9f
Local Guides, Google
อ่านเพิ่มเติม

H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana 8 มกราคม 2017 เวลา 8:00 น. · รูปภาพบนไทม์ไลน์

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ พระชันษา ๓๐ ปี ฤดีกาล

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฯ
ในรัชกาลที่ ๙ จ อ ม ก ษั ติ ริ ย์
สิ ริ วั ณ ณ ว รี น า รี รั ต น์
พระ ธิ ดา รั ช ก า ล ปั จ จุ บั น

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม สามัญชน
๘ มกราคม ๒๕๖๐
🐸🐧🐔🐢🐛🐝🐠🍀
http://wp.me/p7UiOl-8N
พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ, Sirivannavari Nariratana
อ่านเพิ่มเติม